Mobile barriere

NOAQ Rørdæmning (Tubewall)

En NOAQ rørdæmning vejer mindre end en halv procent af de sandsække, der ellers ville være brug for, og håndteres nemt af 2-4 personer. Det spiller ingen rolle, om underlaget er græs, grus eller asfalt, og rørdæmningen kræver ingen særlige forberedelser eller forankringsanordninger. Den anvender nemlig vægten fra oversvømmelsesvandet som forankring.

En NOAQ rørdæmning består af en række luftfyldte rør af armeret plastik, hvor enderne forbindes med en almindelig lynlås. Hvert rør har et særligt skørt fastmonteret på langs, som spredes ud på ”oversvømmelsessiden”. Når vandet begynder at stige, presses skørtet mod jorden og forankrer dermed dæmningen. Vi kalder det for ”bogstøtteprincippet”. Det fungerer nemlig på samme måde som en almindelig bogstøtte, der holder bøgerne på plads, men samtidig undgår at vælte på grund af bøgernes vægt.

Rørdæmningen er udviklet af NOAQ i samarbejde med den nationale redningstjeneste i Sverige, og har allerede været brugt med succes under en række oversvømmelser.

NOAQ Boxdæmning (Boxwall)

NOAQ Boxdæmning er en selvforankrende mobil beskyttelsesdæmning mod oversvømmelser. NOAQ Boxdæmning BW 52 opdæmmer vand til en højde af 50 cm og NOAQ BW 102 opdæmmer vand til en højde af hele 100 cm. Fordi en boxdæmninger så let, kan den hurtigt opsættes for at sikre bebyggelse og anden ejendom mod vandskader og holde veje åbne. Den er beregnet til opstilling på jævne og faste underlag som en asfalteret vej eller et betongulv. Boxdæmningen er patentbeskyttet i en lang række lande.

En boxdæmning består af sektioner (”boxe”), som manuelt kobles sammen i en simpelmanøvre. Hver samling fastgøres derefter med en særlig klemme.

NOAQ Boxwall BW102 Stress-test fra NOAQ Flood Protection AB

Hver box består af en opdæmmende del (den bageste væg), en forankrende del (den vand-rette del som er i kontakt med jorden) samt en tætnende del (den forreste kant af den vand-rette del). Under for- og sidekanten er der monteret tætningsstrimler af cellegummi. Hverbox er desuden forsynet med et par såler af cellegummi for at give et optimalt vejgreb.

En boxdæmning opbygges ved, at én box ad gangen fastgøres til den foregående. Det erlettest at arbejde fra venstre mod højre (set fra den tørre side). Man bør undgå at bygge frato ender, da det er svært at få de to dæmningsdele til at mødes på nøjagtig samme sted

Slider