Radonsikring

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, som findes overalt i undergrunden, og som sammen med jordluft kan trænge ind i bygninger gennem utætheder. Indtrængningen er især knyttet til rum med gulve og vægge direkte mod jord,
dvs. i kælder, krybekælder eller i stueetage i bygninger med terrændæk. Ingen bygninger er helt fri for radon.

Landsdækkende undersøgelser anslår, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau. Disse undersøgelser tyder også på, at ca. 300 tilfælde af lungekræft har radon som medvirkende årsag.


Radonsug:

Etablering af radonsug anses for den mest effektive metode til at reducere radonindholdet i indeluften.
Radonsug fra det kapillarbrydende lag kan eventuelt kombineres med etablering af en smørremembran
på kældergulv og andre foranstaltninger.Dansk Fugtstop er eksperter i både radonsug og membraner. Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud.