Behandling af personoplysninger GDPR

Opdateret, 24. maj 2018

Da vi har registreret oplysninger om dig – enten fordi du er kunde, har vist interesse for at blive kunde eller tidligere har været kunde hos – vil vi gerne dele vores persondatapolitik med dig, så du kan se hvordan vi behandler dine personoplysninger.
For at kunne udføre en opgave for dig, er det nødvendigt at Dansk Fugtstop ApS indsamler nogle personlige oplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være almindelige kategorier af personoplysninger, typisk:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt evt. skadesnummer ved forsikringssager.
 

FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Dansk Fugtstop ApS behandler dine personoplysninger til de forskellige formål, som er beskrevet nedenfor.

  • Tilbud på en given opgave
  • Oprettelse af og udførelse af ordre
  • Fakturering
  • Garantiordning
  • Rekvirering af evt. underentreprenør

 
Hvorfor har Dansk Fugtstop ApS lov til at behandle personoplysninger om dig?

Vi indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendigt for at Dansk Fugtstop ApS kan opfylde en aftale/kontrakt, som du som kunde er part i og som du har ønsket at oprette jvf  3.3.2.2 Persondatalovens pgf. 6, stk. 1, nr. 2

 

Hvor får Dansk Fugtstop ApS personoplysninger om dig fra?

Som oftest får vi oplysningerne fra dig, når du henvender dig og enten ønsker en besigtigelse eller et tilbud og senere eventuelt indgår en ordrekontrakt.
Det kan også være dit forsikringsselskab der henvender sig for at få udbedret en skade på dit hus og i den forbindelse oplyser dit navn og adresse til Dansk Fugtstop ApS.
Endelig kan det være en henvendelse fra en anden virksomhed, som du allerede har indgået aftale med, men som har brug for Dansk Fugtstops kompetencer og derfor rekvirerer os til en besigtigelse/udbedring.

Videregivelse af dine personoplysninger:

Dansk Fugtstop ApS kan videregive dine personoplysninger til ansatte, underentreprenører som er nødvendige for opgavens udførelse, leverandører af varer til opgavens udførelse, samt til vores databehandlere som vi benytter til sagsstyring samt fakturering/bogføring og som der er indgået databehandleraftaler med. Oplysningerne videregives også til vores revisor i forbindelse med revision af regnskaber.
 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Dansk Fugtstop ApS opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, dvs indtil ordren er afsluttet og garantiperioden er ophørt samt i henhold til vores forpligtelser til at opbevare personoplysninger i henhold til regnskabs – og bogføringslovgivningen. Dette vil under normale omstændigheder være 5 år.
 

Hvis jeg ikke vil oplyse persondata til Dansk Fugtstop ApS?

I så fald vil konsekvensen være at vi ikke kan indgå et samarbejde.
 

Dine rettigheder:

Retten til indsigt

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Dansk Fugtstop ApS behandler om dig.
 

Ret til at gøre indsigelse

  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.
  • Dansk Fugtstop ApS anvender IKKE dine oplysninger til direkte markedsføring.
 

Retten til berigtigelse

  • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
 

Retten til sletning

Dansk Fugtstop ApS sletter dine oplysninger når det er muligt i henhold til garantiperioden samt i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Hvis der sker en handling, der forlænger forældelsesfristen, for eksempel  et retsligt efterspil, vil Dansk Fugtstop udsætte sletningen af de nødvendige data.
 

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Dansk Fugtstops behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til Dansk Fugtstop ApS, hvis du mener Dansk Fugtstop ApS har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. Kontakt Kim Nymand Hansen tlf. 20 14 90 21 eller Ulla Lunau Hansen tlf. 61 79 37 21. På den måde kan du få Dansk Fugtstop ApS forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller læse mere på www.datatilsynet.dk