DRÆN & ISOLERING

 

Kommer fugten udefra?

Ud over den kapilare opstigning af grundfugt i murede fundamenter, kan fundament og kældervægge også tilføres fugt direkte ind gennem den del af væggen der ligger under terrænniveau. Dette problem er specielt udbredt hvor:

  • Grundvandsstanden ligger højt.
  • Der ikke er udført omfangsdræn i forbindelse med kælder.
  • Eksisterende dræn er tilstoppet, eller på anden vis ikke virker efter hensigten.
  • Terræn ikke falder væk fra bygning som beskrevet i BR.

 

Vandrette fugtstopsløsninger

Når Dansk Fugtstop udfører vandrette fugtstopløsninger i ejendomme, laver vi altid en vurdering af behovet for lodrette løsninger. Det vil i praksis sige, at det undersøges om der tidligere er udført omfangsdræn, og i bekræftende fald om drænet virker efter hensigten.

Hvis det eksisterende dræn er mangelfulgt, tilbyder vi såvel reparation som etablering af nyt.

I den forbindelse tilbyder vi også montering af grundmursplader og isolering. Dansk Fugtstop har autorisation som kloakmester, og forestår såvel projektering, myndighedsbehandling og udførelse af dræn- og afløbsinstallationer.