GULVMEMBRANER

 

Gamle betongulve giver ofte fugtproblemer

Det gælder specielt de gulve, der er etableret uden kapilarbrydende lag under neden.

 

Fugt uden udluftning giver problemer

Betongulve/betonklaplag der er støbt direkte oven på jord, transporterer grundfugten op til overfladen hvor den fordamper til omgivelserne. I kældre er dette fænomen med til at øge fugtigheden i luften. Dermed bliver den relative fugtighed højere i kælderen, og derved øges kondensproblemer de steder hvor man i forvejen har kuldebroer som det ofte er tilfældet i kældre. Det bliver absolut ikke bedre de steder hvor der er tale om terrændæk udformet som trægulv på strøer (klodset op på et gammelt betonklaplag uden kapilarbrydende lag). I disse tilfælde ser vi ofte, at hele undersiden af gulvkonstruktionen er inficeret med skimmelsvamp.

 

Skimmelsvamp

Desværre er det ikke altid at husets beboere opdager det fordi det jo er skjult under et gulv der er relativt pænt på oversiden. Kombinationen af højt fugtindhold (afgivet fra betonklaplaget) og organisk materiale (trægulv og strøer) er optimalt for skimmelsvampens vækst

 

To løsninger

Ved renovering af sidstnævnte type konstruktioner, er der som udgangspunkt to løsninger. Man kan bryde gulve og klaplag op, grave ud og lave en ny underbygning med kapilarbrydende lag. Det er bekosteligt og tidskrævende, ikke mindst fordi det nye betongulv skal være helt tørt før man etablerer trægulv ovenpå.

Især ved forsikringssager er det efterhånden blevet helt almindeligt at fjerne trægulvet og etablere en tæt membran oven på det eksisterende betonklaplag. Derved får man en effektiv fugtsikring nedefra, og samtidig kan man reetablere sit trægulv umiddelbart efter etablering af membranen.

Dansk Fugtstop er eksperter i begge løsninger. Kontakt os for et uforbindende tilbud på Deres ejendom.